تبلیغات
ابراهیم با آنکه اسماعیل را دوست دارد و خیلی هم دوست دارد ، در راه حق و برای رضای او قربانی می کند.ع.ص حضرت دریا - نگاهی خودمانی به أمر به معروف و نهی از منکر ( بخش دوّم )

حضرت دریا

به آنچه امید نداری ، امیدوارتر باش

2

-نهی ترک نهی از منکر و تحقق اکثریت ناهی:

امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه مهم الهی می باشد که ترک آنها خود منکَری است که باید مورد نهی قرار بگیرد.

یکی از اموری که در ابتدا باید مورد توجّه قرار بگیرد،تلاش برای تحقق اکثریّت ءامر به معروف و ناهی از منکر می باشد.زیرا در صورتی که درصد کمی از یک جامعه امر به معروف و نهی از منکر کنند،نه تنها نتیجه مطلوب -که عدم ارتکاب محرّمات و تقیّد به انجام واجبات است- محقق نمی شود،بلکه آن قشر-به خاطر هم سو نبودن با اکثریّت-،از متن جامعه خارج شده و به حاشیه کشیده می شوند.و ارزشهای مورد دعوت آنها نیز محکوم به عقب ماندگی و بنیادگرایی می شود.

لذا به نظر می رسد اوّلین گامی که باید در مسیر تحقق این فریضه الهی برداشته شود،ایجاد دغدغه و انگیزه برای أمر به معروف و نهی از منکر و جلب توجّه افراد به «مسئولیت ها و وظایفشان در قبال جامعه» به وسلیه منطقِ امر به معروف و نهی از منکر می باشد.با تحقق اکثریت ءامر و ناهی جامعه آمادگی لازم جهت اصلاح سریع را پیدا می کند.

-آسیب شناسی پدیده انفصال در اقشار:

-نکته اوّل : یکی از نکاتی که در مقوله أمر به معروف و نهی از منکر حائز اهمیّت ویژه می باشد،پراکندگی یکدست ،  و یا دست کم وجود عناصر ءامر به معروف و ناهی از منکر در تمامی اقشار جامعه می باشد.اگر أمر به معروف و نهی از منکر مخصوص به قشری خاص از جامعه مثل بسیجی ها یا ... بشود،انفصال بین اقشار جامعه ایجاد شده و أمر به معروف و نهی از منکر تأثیر اعجاب انگیز خود را از دست می دهد.

تصور کنید شخصی عامّی با حجاب ناقص در محیط جامعه حاضر می شود.أکثریّت ناهی در جامعه وجود دارد امّا از ده نفری که این شخص را نهی می کنند،نه تای آن از قشر بسیجی و با لباس بسیجی و ریش باشند.ممکن است و به احتمال زیاد-این شخص به صورت مقطعی حجابش را تصحیح کند،امّا به نظر می رسد که این أمر باعث ایجاد شکاف در بین گروههای مختلف و توهّم تفاوت فرهنگ و نگرش و برداشت از دین،می شود.یعنی نهی از منکر ها فقط در مقطعی اثر بخش خواهد بود که بسیجی ها با این تیپ حضور داشته باشند.و شخص در انتظار موقعیّتی خواهد بود که عملش را تکرار کند.

امّا اگر استاد در دانشگاه و معلم در مدرسه و دبیرستان و بازاری در بازار و کارمند در اداره و عامّی در جایگاه خود نهی کند،طبعاً نتیجه کاملاً متفاوت خواهد بود و حالت اقناعی را نسبت به ناپسند بودن علمی و عملی این فعل در شخص به وجود خواهد آورد.

-نکته دوم : نکته دوّم جایگاه حکومت در أمر به معروف و نهی از منکر می باشد.

به نظر می رسد استفاده ی حکومت از اهرم قدرت و زور، برای أمر به معروف و نهی از منکر در شرایطی که اکثریت یک جامعه مبتلا به شکستن هنجاری از هنجارهای اسلامی باشند ،نه تنها أثرش مقطعی بوده بلکه نتایج بسیار بد و خطرناکی را مثل تلقّی غلط دیکتاتوری و جدایی مردم از حکومت و ... خواهد داشت.

امّا حکومت در ایجاد فضای أمر به معروف و نهی از منکر نقش ها و وظایف بسیار مهمّی دارد که عدم تمکین در این زمینه ها کار را بسیار سخت می کند : مثل وظیفه حکومت در کمک برای تحقق اکثریّت ناهی،ایجاد زمینه برای أمر به معروف و نهی از منکر،ایجاد فضای معنوی حاکم بر جامعه،تامین نیازهای اقتصادی و مادّی مردم به دلیل رابطه تنگاتنگ بین عقیده و معیشت عموم مردم و ...


نوشته شده در یکشنبه 7 خرداد 1391 ساعت 01:53 ق.ظ توسط صادق صفرزاده نظر یادتون نره |


Design By : Pichak